SVEA Pall arbetar för att underlätta er vardag. Vårt arbete har fokus på att effektivisera alla steg inom emballageflödet, för att minska vår gemensamma miljöpåverkan och era kostnader.

Vad kan vi hjälpa er med?

  • Vi tillgodoser ert behov av emballage.
  • Vi tar hand om ert överskott.
  • Vi bevakar och kontrollerar era PÖS konton och reglerar vid behov.
  • Anpassade Just-in-Time och End-to-End lösningar beroende på ert verksamhetsbehov

Hur går det till?


1. Tillgång

Vi analyserar ert behov för att hitta mer effektiva produkt- och leveransalternativ för er.


2. Hämtning

Er slutkund kontaktar själva SVEA Pall för att koordinera hämtning av sitt överskottsemballage.


3. Reparera

Våra depåer sorterar och vid behov reparerar all inkommande emballage som därefter placeras i lager för ytterligare cirkulation.


4. Återanvända

Vid möjlighet återanvänds emballage för att sänka era kostnader gentemot nyproducerat, vilket reducerar miljöpåverkan och sänker era kostnader.

Köp pall av oss!

Köp nytt och begagnat emballage med hög leveranssäkerhet.

Sälj din pall till oss!

Vi köper både nytt och begagnat träemballage. Kontakta oss för en offert!