Skip to main content

Om oss

Vi finns för att göra er pallhantering enkel

SVEA Pall är en rikstäckande helhetsleverantör av träemballage. Vi har huvudkontor och depå i Eskilstuna samt depåer i Örkelljunga, Norrköping, Linköping, Göteborg och Oslo. Vi har fokus på att effektivisera alla moment inom emballageflödet. Detta för att minska miljöpåverkan och era kostnader. Vi vet att ett produktionsstopp till följd av fel lagersaldo av pall är kostsamt – det får bara inte hända. Därför ser vi att ni mer köper en tjänst än en produkt av oss.

SVEA Pall är ett ungt och snabbväxande företag där vår vision är att bli Sveriges självklara val inom emballage och tillhörande pallhanteringssystem. Vi arbetar med ärlighet och integritet mot ett nätverk av leverantörer och samarbetspartner för att säkerställa en jämn och hög leveranskapacitet till alla våra kunder.

Kunden kommer alltid först
Våra kunder är kärnan i vår verksamhet; vi arbetar för att förenkla vardagen och skapa mervärde i alla affärer.

Vi agerar med integritet.
Vi värderar säkerheten i allt vi gör och vi behandlar våra anställda och samarbetspartners med ärlighet och respekt.

Vi tänker kreativt och vågar agera.
Vi är inte rädda för risker, vi vågar att bli bättre imorgon än vad vi är idag.

Vi har viljan att bli bäst.
Från reparationsbordet till konferensbordet driver vår entreprenörsanda oss till att arbeta hårdare och bli bättre.

Rikstäckande depåer

Eskilstuna, Örkelljunga, Norrköping, Linköping, Göteborg och Oslo.

Vi finns för att göra er pallhantering enkel